free bootstrap theme

welkom

Wij zijn een christelijke gemeenschap waar de boodschap van Jezus Christus, het evangelie, centraal staat. Het leven met Jezus is het meest waardevolle in ons leven. U bent van harte uitgenodigd om een samenkomst mee te maken, ook als u in de regio op vakantie bent.

wie spreekt er

16 mei 2021
Spr. D. v Genderen
Aanvang: 09:45 uur

23 mei 2021
Spr. B .v/d Bosch
Aanvang: 09:45 uur

Data van alle sprekers

woord v/d dag

Hemelvaart

Donderdag 13 mei. Lukas 24:53 En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel. En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel.

Pinksteren

Pinksteren een dikke week na hemelvaart. De uitstorting van de Heilige Geest door de Trooster Jeshua HaMashiach. Na aanname van het geloof in Jezus' dood en opstanding krijg je de Heilige Geest en "meteen" liefde, inzicht, warmte en alles wat goed is. Zo "on(gelovig)" mooi..

locatie maranatha

Wij komen samen in een schoolgebouw de groevenbeek te Ermelo aan de Paul Krugerweg 40-54 Onze diensten beginnen om 09:45 uur