free bootstrap theme

welkom

Wij zijn een christelijke gemeenschap waar de boodschap van Jezus Christus, het evangelie, centraal staat. Het leven met Jezus is het meest waardevolle in ons leven. U bent van harte uitgenodigd om een samenkomst mee te maken, ook als u in de regio op vakantie bent.

wie spreekt er

26 mrt 2023
Spr. A. Nijburg
Aanvang: 09:45 uur

02 apr 2023
Spr. C. Barten
Aanvang: 09:45 uur
Avondmaal

Data van alle sprekers

woord v/d dag

goede vrijdag

Goede vrijdag 07 april. We willen dan bij elkaar komen om avondmaal te vieren. Geef even door aan Wouter als je bent verhinderd.

Jacobus

13 april komen we weer samen in Putten voor een bijbelstudie annex kring. Hoofdstuk 2 van het "nieuwe" boekje (wat doen we met ons geloof) van Kees Goedhart is aan de beurt.

locatie maranatha

Wij komen samen in een schoolgebouw de groevenbeek te Ermelo aan de Paul Krugerweg 40-54 Onze diensten beginnen om 09:45 uur