free bootstrap theme

welkom

Wij zijn een christelijke gemeenschap waar de boodschap van Jezus Christus, het evangelie, centraal staat. Het leven met Jezus is het meest waardevolle in ons leven. U bent van harte uitgenodigd om een samenkomst mee te maken, ook als u in de regio op vakantie bent.

wie spreekt er

01 sep 2019
Spr. H. Geurts
Avondmaal
Aanvang: 09:45 uur

08 sep 2019
Spr. Ch. Tetelepta
Aanvang: 09:45 uur

Data van alle sprekers

woord v/d dag

Vakantie

18 augustus was alweer de laatste samenkomst samen met de vergadering van gelovigen. Wij hebben van elkaar door de Heilige Geest heen kunnen genieten van elkaars aanwezigheid en ieders manier van het omgaan met elkaar en de Heer. Tot volgend jaar maar weer.

Expeditie Israël

Met Expeditie Israël nemen ze bij Christenen voor Israël in Nijkerk je mee door het land van de Bijbel langs zeven belangrijke Bijbelse plaatsen met ieder hun eigen verhaal. In deze unieke tentoonstelling worden de verhalen van vroeger en nu verbonden. De tentoonstelling is geschikt voor jong en oud. t/m 31 augustus bij Israëlcentrum, Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk.

locatie maranatha

Wij komen samen in een schoolgebouw de groevenbeek te Ermelo aan de Paul Krugerweg 40-54 Onze diensten beginnen om 09:45 uur

Ook op facebook