free bootstrap theme

welkom

Wij zijn een christelijke gemeenschap waar de boodschap van Jezus Christus, het evangelie, centraal staat. Het leven met Jezus is het meest waardevolle in ons leven. U bent van harte uitgenodigd om een samenkomst mee te maken, ook als u in de regio op vakantie bent.

wie spreekt er

26 mei 2019
Spr. B. v/d Bosch
Aanvang: 09:45 uur

02 jun 2019
Spr. D. van Genderen
Aanvang: 09:45 uur
Avondmaal

Data van alle sprekers

woord v/d dag

Hemelvaart

Donderdag 30 mei 2019 is het hemelvaartdag. Wij vieren dan dat Jezus Christus is opgevaren naar God, Zijn Vader in de hemel, negenendertig dagen na Zijn opstanding uit de dood. De opmaat naar Pinksteren zoals door Jezus zelf is beloofd.

Expeditie Israël

Met Expeditie Israël nemen ze bij Christenen voor Israël in Nijkerk je mee door het land van de Bijbel langs zeven belangrijke Bijbelse plaatsen met ieder hun eigen verhaal. In deze unieke tentoonstelling worden de verhalen van vroeger en nu verbonden. De tentoonstelling is geschikt voor jong en oud. t/m 31 augustus bij Israëlcentrum, Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk.

locatie maranatha

Wij komen samen in een schoolgebouw de groevenbeek te Ermelo aan de Paul Krugerweg 40-54 Onze diensten beginnen om 09:45 uur

Ook op facebook