free bootstrap theme

welkom

Wij zijn een christelijke gemeenschap waar de boodschap van Jezus Christus, het evangelie, centraal staat. Het leven met Jezus is het meest waardevolle in ons leven. U bent van harte uitgenodigd om een samenkomst mee te maken, ook als u in de regio op vakantie bent.

wie spreekt er

22 sep 2019
Spr. C. Platschorre
Aanvang: 09:45 uur

29 sep 2019
Spr. J. Tetelepta
Aanvang: 09:45 uur

Data van alle sprekers

woord v/d dag

Nieuwjaar

1e en 2e dag van de 7e maand (Tisjri) = 30 sept/1 okt 2019. De mens probeert in het reine te komen met zijn medemens echter geen bijbels-historische reden; wel genoemd in Numeri 29.

Israël zondag

Op de eerste zondag van oktober is het in de Protestantse Kerk Nederland en veel andere kerken Israëlzondag. In 2019 valt dit op zondag 6 oktober. Op deze zondag wordt (extra) aandacht besteed aan de plaats van Israël in Gods plan.

locatie maranatha

Wij komen samen in een schoolgebouw de groevenbeek te Ermelo aan de Paul Krugerweg 40-54 Onze diensten beginnen om 09:45 uur

Ook op facebook