free bootstrap theme

welkom

Wij zijn een christelijke gemeenschap waar de boodschap van Jezus Christus, het evangelie, centraal staat. Het leven met Jezus is het meest waardevolle in ons leven. U bent van harte uitgenodigd om een samenkomst mee te maken, ook als u in de regio op vakantie bent.

wie spreekt er

01 mrt 2020
Spr. J. Tetelepta
Aanvang: 09:45 uur
Avondmaal

08 mrt 2020
Spr. W. Bottema
Aanvang: 09:45 uur

Data van alle sprekers

woord v/d dag

Onderhoud

24 t/m 28 februari heeft de school voorjaarsvakantie. In de weekend erna kan geen gebruik worden gemaakt van "onze" gebruikelijke ingang wegens onderhoud. We kunnen bij de Vergadering naar binnen. Let op informatie hierover. p.s. Niet meer parkeren aan de andere kant van de weg a.u.b.

Agenda

Bij Christenen voor Israƫl zijn er regelmatig bijbelstudies, vrouwenochtenden, zingen met koren, herdenkingen enz. Klik op de loge van CvI voor hun agenda tot nu toe van dit jaar.

locatie maranatha

Wij komen samen in een schoolgebouw de groevenbeek te Ermelo aan de Paul Krugerweg 40-54 Onze diensten beginnen om 09:45 uur

Ook op facebook