bootstrap table
Iedere zondag komen we samen om 09:45 uur in het Christelijk College Groevenbeek, Paul Krugerweg 50, 3851 ZJ te Ermelo. In het middelste gedeelte van het gebouw zit de MGE. Bekijk de routekaart.

U bent van harte welkom op onze samenkomsten.
Als we samenkomen staat de Here Jezus centraal: we zingen over Hem, luisteren naar de prediking en bidden samen waarbij er ruimte is voor getuigenissen. De kinderen hebben hun eigen samenkomst. Voor de jongsten (van 0 tot en met 4 jaar) is er oppas. Zij gaan rond 10:15 uur naar de kinderopvang.
Na afloop van de dienst drinken we koffie en is er gelegenheid om door te praten (met één van de oudsten bijv).

Bijzondere samenkomsten
Elke eerste zondag van de maand wordt het avondmaal gevierd. Ook als gast bent u hiervoor van harte uitgenodigd. Iedereen die de Here Jezus kent en Hem erkent als Heer en Verlosser kan deelnemen aan het avondmaal.

Informatie
Voor meer informatie over de gemeente, dan kunt U/jij natuurlijk contact met ons opnemen via het contact formulier hieronder of via email: gemeenteermelo@gmail.com Dit is echt onze email!

Financiën
Uw bijdragen c.q. giften kunt u storten op bankrek.NL49RABO00387627081 t.n.v. Maranatha Gemeente te Ermelo. De gemeente is een ANBI erkende instelling.

Redactie
Er wordt ieder kwartaal een gemeenteblad uitgedeeld met allerlei informatie van de gemeente.
Bedankt voor het invullen