how to design a website for free

Giften

De Maranatha Gemeente Ermelo ondersteunt verschillende doelen:

Piet & Pita 

In februari 2001 zijn Piet en Pita gestart met Noah’s Ark Kinderhuis in Oeganda waar ze kinderen opvangen. Het is een thuis voor baby’s die gevonden zijn of hun ouders verloren hebben door bijvoorbeeld (oorlogs)geweld, AIDS of malaria. lees meer

Karin van den Bosch 

Karin is in 2005 begonnen met het kinderdorp "Grace Village". Dit kinderdorp biedt opvang aan straat- en weeskinderen. Het is gelegen in het noorden van Ethiopië. Op het terrein staat een kliniek en zes huisjes. . lees meer

Stichting de Oase Ermelo Ons hart gaat uit naar de mensen van de straat. Naar de gebrokenen van hart en de verslagenen van geest. Er zijn veel mensen die kampen met verwondheid, eenzaamheid, verdriet en pijn. “De Oase” wil hen een hand reiken en Jezus Christus liefde en barmhartigheid betonen. Uit ons zelf kunnen we niets, dus we hebben Gods liefde en hulp hard nodig. Lees meer

Giften geven

Uw bijdrage c.q. gift kunt u storten op bankrek. NL49RABO0387627081 t.n.v. Maranatha Gemeente te Ermelo. De gemeente is een ANBI erkende instelling. Zie hier onze algemene gegevens.

Ook op facebook