free bootstrap template

Wij zijn..
...een gemeente van enthousiaste mensen (volwassenen en kinderen) uit Ermelo en de wijde omgeving. Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat Hij aan het kruis gestorven is. Hij heeft aan het kruis de straf voor onze zonden gedragen en heeft ons daardoor vrij gemaakt. Wie dat gelooft en aanvaardt, wordt een kind van God en mag een nieuw en eeuwig leven beginnen. Wij pretenderen niet dé ware kerk te zijn, maar wij willen een huisgezin vormen waarin iedereen zich thuis kan voelen en de Here Jezus kan leren kennen en toegerust worden om Hem bekend te maken in de wereld om ons heen.
Structuur van de gemeente..
De bijbel leert ons dat Jezus Christus het Hoofd van de Gemeente is. De eindverantwoordelijkheid van de Maranatha Gemeente ligt bij de broederraad die gevormd wordt door oudsten, secretaris en penningmeester. De gemeente functioneert door middel van werkgroepen, die zo veel mogelijk zelfstandig functioneren. Veel leden hebben een taak in de gemeente zoals créche, zaaldienst, koffiedienst, muziekteam etc. De Maranatha Gemeente Ermelo heeft geen vaste voorganger. De prediking wordt verzorgd door een spreker die uitgenodigd wordt of door een broeder uit ons midden en met een zekere regelmaat is er geen spreker ingepland en hebben we een "Ieder Deelt Iets Dienst" (1Cor.14:26).
Muziek en zang.
De zang wordt begeleid door een muziekteam met wisselende samenstelling qua instrumenten. We zingen hoofdzakelijk uit de opwekkingsbundel maar op verzoek ook uit andere bundels.

Geloofsbelijdenis>>